• DOPUNA VOZNOG REDA

    Dana 08.01.2018. godine nastupa promjena u voznom redu na LINIJI 2 – uvodi se vožnja pod brojem 16 POLAZAK SA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA PEVEC (ADRIA OIL) u 21:25 sati.

    Pročitaj više

O nama

Temeljem prethodno obavljenih ekonomskih studija i analiza o opravdanosti osnivanja i djelovanja komunalnog društva, te iskustva susjednih nam gradova koji su istim putem krenuli još prije više godina, Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 5. Ožujka 2007. godine donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog komunalnog društva ”DOBRA” d.o.o. čiji je jedini član – osnivač Grad Bakar.

Najam opreme i sitnog inventara

ODLUKA Temeljem Potvrde o predaji osnovnih sredstava i sitnog inventara na upravljanje sklopljene između Grada Bakra, Bakar, Primorje 39 i Gradskog komunalnog društva ”Dobra” d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 (dalje: GKD DOBRA d.o.o.), OIB: 03477896677 od dana 6. lipnja 2013. godine, Klasa: 034-04/13-01/09, URBROJ:2170-02-05/5-13-1 direktor GKD DOBRA d.o.o. Kukuljanovo, dana 25. rujna 2013. godine donosi sljedeću […]

Novosti i objave

DOPUNA VOZNOG REDA

08.01.2018.

Dana 08.01.2018. godine nastupa promjena u voznom redu na LINIJI 2 – uvodi se vožnja pod brojem 16 POLAZAK SA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA PEVEC (ADRIA OIL) u 21:25 sati.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

10.11.2016.

objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.09.2016. godine pod brojem 2016/S 002-0021560. Detaljnije pod objave nabava.

NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA 2016.

29.09.2016.

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 29.09.2016. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske , kao i na našoj web stranici pod izbornikom Javna nabava (objave nabava).

Kontaktirajte nas

Za sve upite, sugestije i kritike možete ispuniti ovu kontakt formu, ili nas kontaktirati putem telefona u zaglavlju.