Novosti i objave

08.01.2018.

DOPUNA VOZNOG REDA

Dana 08.01.2018. godine nastupa promjena u voznom redu na LINIJI 2 – uvodi se vožnja pod brojem 16 POLAZAK SA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA PEVEC (ADRIA OIL) u 21:25 sati.

Objavljeno u kategorijama: Javni prijevoz

10.11.2016.

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.09.2016. godine pod brojem 2016/S 002-0021560. Detaljnije pod objave nabava.

Objavljeno u kategorijama: Javni prijevoz

29.09.2016.

NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA 2016.

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 29.09.2016. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske , kao i na našoj web stranici pod izbornikom Javna nabava (objave nabava).

Objavljeno u kategorijama: Javni prijevoz

20.05.2016.

POZIV NA UPIS U EVIDENCIJU GROBNIH MJESTA

Uprava groblja poziva sve korisnike grobnih mjesta na području grada Bakra koji nemaju reguliran status korisnika grobnog mjesta na upis u evidenciju  najkasnije do 01.06.2016. Detaljnije na našoj stranici POGREBNA DJELATNOST, Novosti.

Objavljeno u kategorijama: Pogrebna djelatnost

22.04.2016.

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2016.

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 22.04.2016. na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Objavljeno u kategorijama: Dobra

21.10.2015.

GODIŠNJA GROBNA NAKNADA 2015. GODINE

Godišnja grobna naknada slati će se u Studenome. Uz grobnu naknadu slati će se i rješenja za nove korisnike grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra.

Objavljeno u kategorijama: Pogrebna djelatnost