Zaštita potrošača

PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA.PDF

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U RAZDOBLJU OD 2015. GODINE DO PROMJENE:

ODLUKA GKD DOBRA d.o.o. (pdf)

ODLUKA GRAD BAKAR (pdf)

ODLUKA POTROŠAČKI CENTAR (pdf)

Temeljem odredbe članka 8. i članka 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 79/07), donosim slijedeću

ODLUKU

o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača Gradskog komunalnog društva ”Dobra” d.o.o. , na pružanje javnih usluga na području Grada Bakra

1. Povjerenstvo broji četiri člana.

2. Povjerenstvo imenujem u sastavu:

  • Boris Mičetić, Hreljin 45 a, Hreljin, direktor Gradskog komunalnog društva ”Dobra” d.o.o.
  • Denis Bralić, Hreljin 241, Hreljin, voditelj Odjela općih poslova u GKD ”Dobra” d.o.o.
  • Dominik Barbiani, Vrtna 1, Crikvenica, prometni redar pri Gradu Bakru
  • Marko Paripović, Šegulje 15, Jadranovo – član Povjerenstva, predsjednik Udruge za zaštitu prava potrošača – POTROŠAČKI CENTAR RIJEKA (Saša Vuksan, Krimeja 5, Rijeka – zamjenik člana Povjerenstva).

3. Naknada članovima Povjerenstva utvrdit će se naknadno posebnom odlukom ili Poslovnikom o radu Povjerenstva.

4. Na Konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, Povjerenstvo će izabrati Predsjednika i Zamjenika Predsjednika Povjerenstva, te donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Bakar: 11. listopada 2011. godine.

Član Društva Grad Bakar

Gradonačelnik:

Tomislav Klarić