O nama

Temeljem prethodno obavljenih ekonomskih studija i analiza o opravdanosti osnivanja i djelovanja komunalnog društva, te iskustva susjednih nam gradova koji su istim putem krenuli još prije više godina, Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 5. Ožujka 2007. godine donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog komunalnog društva ”DOBRA” d.o.o. čiji je jedini član – osnivač Grad Bakar.

Najam opreme i sitnog inventara

ODLUKA Temeljem Potvrde o predaji osnovnih sredstava i sitnog inventara na upravljanje sklopljene između Grada Bakra, Bakar, Primorje 39 i Gradskog komunalnog društva ”Dobra” d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 182/2 (dalje: GKD DOBRA d.o.o.), OIB: 03477896677 od dana 6. lipnja 2013. godine, Klasa: 034-04/13-01/09, URBROJ:2170-02-05/5-13-1 direktor GKD DOBRA d.o.o. Kukuljanovo, dana 25. rujna 2013. godine donosi sljedeću […]

Novosti i objave

Natječaj za usluge čišćenja oborinske kanalizacije na području Grada Bakra

09.02.2024.

Natječaj za usluge čišćenja oborinske kanalizacije na području Grada Bakra: POZIV NA DOSTAVU PONUDE 2024 PONUDBENI LIST Troškovnik za čišćenje oborinske kanalizacije Grada Bakra 2024

Natječaj za radno mjesto Komunalnog radnika 2

09.02.2024.

Natječaj za radno mjesto Komunalni radnik 2

Obavijest o promjeni voznog reda

18.09.2023.

PROMJENA VOZNOG REDA – 19.09.2023.  Novi raspored voznog reda preuzmite ovdje.

Kontaktirajte nas

Za sve upite, sugestije i kritike možete ispuniti ovu kontakt formu, ili nas kontaktirati putem telefona u zaglavlju.