DOPUNA VOZNOG REDA

Dana 08.01.2018. godine nastupa promjena u voznom redu na LINIJI 2 – uvodi se vožnja

pod brojem 16 POLAZAK SA AUTOBUSNOG STAJALIŠTA PEVEC (ADRIA OIL) u 21:25 sati.