GODIŠNJA GROBNA NAKNADA 2015. GODINE

Godišnja grobna naknada slati će se u Studenome. Uz grobnu naknadu slati će se i rješenja za nove korisnike grobnih mjesta u nadležnosti Grada Bakra.