Popis groblja

Groblje BAKAR

BAKAR CRKVA MAJKE BOŽJE OD PORTA Prvi put se spominje 1445. godine u starom glagoljskom spisu. Tijekom proteklih godina crkva je proširivana i nadograđivana, a u periodu kad je crkva sv. Andrije Apostola bila u ruševinama nakon potresa je bila i župna crkva. U vrijeme bakarskih feudalnih gospodara Zrinskih, 1641. godine bila je obnovljena i […]

Detalji o groblju