Popis groblja

Groblje KUKULJANOVO

KUKULJANOVO Kukuljanovo se nalazi  oko 2 kilometra sjeverno od grada Bakra, na graničnom području gradova Bakra i općine Čavle. U njegovoj neposrednoj blizini su naselja Mavrinci i Škrljevo, a nedaleko je i Sušačka Draga. Naselje se nalazi u unutrašnjosti. Smješteno je na prometnici koja povezuje Grobnik i Bakar. Groblje Kukuljanovo smješteno je u neposrednoj blizini […]

Detalji o groblju