INFORMIRANJE

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( >>Narodne novine<<, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje  i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (>>Narodne novine<<, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

Gradsko komunalno društvo ”DOBRA” d.o.o., Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik na već gore navedenoj adresi:

Ponedjeljak – petak: 7:00 – 15:00 sati.

Zahtjev se može podnijeti i putem:

telefona : 051/ 761 – 144

e -maila: komunalno@gkd-dobra.hr

faxa: 051/ 761-246, u tim slučajevima se o zahtjevu sastavlja službena zabilješka.

Ovdje možete preuzeti zahtjeve:

  1. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (Obrazac 1)
  2. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (Obrazac 2)
  3. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (Obrazac 3)

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Službenik za informiranje u Gradskom komunalnom društvu ”DOBRA” d.o.o. je:

Denis Bralić

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE:

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (PDF)

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu (pdf)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu (pdf)

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O Ustrojavanju kataloga informacija (PDF)

Katalog informacija 2012. (PDF)

Katalog informacija 2013. (PDF)

Katalog informacija 2014. godina (PDF)

Katalog informacija 2015. (PDF)

Katalog informacija 2016. (PDF)

Katalog informacija 2017. (pdf)

Katalog informacija 2018. (pdf)