Sprječavanje sukoba interesa

2022. GODINA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.) Gradsko komunalno društvo DOBRA d.o.o., kao naručitelj izjavljuje da ne postoje gospodarski
subjekti s kojima je u sukobu interesa.

2021. GODINA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.) Gradsko komunalno društvo DOBRA d.o.o., kao naručitelj izjavljuje da postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa:

Industrijska zona Bakar d.o.o. Kukuljanovo 182/2, 51227 Kukuljanovo

2019. GODINA

2019. GODINA

IZJAVA 2019. GODINA

2017. GODINA

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Gradsko komunalno društvo DOBRA d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – direktor te s njim povezane osobe – u sukobu interesa.
Sprječavanje sukoba interesa opisano je u članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.).

2016. GODINA

Sukladno odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gradsko komunalno društvo ”Dobra” d.o.o. ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi.

2014. GODINA

U smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11 i 83/13, 143/13, 13/14):

Sukladno odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) postoje slijedeći subjekti s kojima Gradsko komunalno društvo ”Dobra” d.o.o. ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi:

1. K.I.D. d.o.o. iz Rijeke.

2013. GODINA

Izjava 2013. godina

2012. GODINA

Izjava 2012. godina