NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2016.

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 22.04.2016. na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.