JAVNA NABAVA

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2020. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 30.06.2020. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

pod brojem objave: 2020/S 0F2-0023784.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2019. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 28.05.2019. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem objave: 2019/S 0F2-0021529.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA (MV 1/18) 2018. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 23.03.2018. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA MINIBUSA 2017. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 26.06.2017. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2017. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 14.04.2017. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Odluka o poništenju postupka javne nabave – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave

29.09.2016. godine pod brojem 2016/S 002-0021560:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE (pdf)

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave