JAVNA NABAVA

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA (MV 1/18) 2018. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 23.03.2018. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA MINIBUSA 2017. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 26.06.2017. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2017. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 14.04.2017. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Odluka o poništenju postupka javne nabave – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave

29.09.2016. godine pod brojem 2016/S 002-0021560:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE (pdf)

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA 2016. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 29.09.2016. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave

NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2016. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 22.04.2016. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave