NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2019. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 28.05.2019. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem objave: 2019/S 0F2-0021529.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave