NABAVA RAFINIRANIH NAFTNIH PROIZVODA 2020. GODINA

Natječajna dokumentacija objavljena je dana 30.06.2020. godine na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske

pod brojem objave: 2020/S 0F2-0023784.

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave