ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Odluka o poništenju postupka javne nabave – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave

29.09.2016. godine pod brojem 2016/S 002-0021560:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE (pdf)

Preuzmi dokumentaciju Pogledaj detalje nabave