NATJEČAJ za izbor samostalnog referenta/ice za financije i računo­vodstvo.

NATJEČAJ

za izbor samostalnog referenta/ice za financije i računo­vodstvo.

Objavljen u Narodnim novinama 

Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta
Izdanje: NN 101/2022

Detalji natječaja (nn)