O nama

OSNIVANJE TVRTKE

Temeljem prethodno obavljenih ekonomskih studija i analiza o opravdanosti osnivanja i djelovanja komunalnog društva, te iskustva susjednih nam gradova koji su istim putem krenuli još prije više godina, Gradsko vijeće Grada Bakra na sjednici održanoj 5. Ožujka 2007. godine donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog komunalnog društva ”DOBRA” d.o.o.  čiji je jedini član – osnivač Grad Bakar.

U sljedeća dva mjeseca, točnije 3. Svibnja. 2007. godine Trgovački sud u Rijeci riješio je sudski registar pod brojem MBS 040237905 upisati osnivanje ovog društva s ograničenom odgovornošću, te se može reći da je tim aktom započelo djelovanje ovog Društva.

Temeljni kapital Društva iznosi 500.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Žiro račun društva vodi se kod Raiffeisen banke d.d. u Rijeci pod brojem: 2484008-1104202090.

UPRAVA DRUŠTVA

Tomislav Dundović, bacc.ing.mech.

DJELATNOSTI

Društvo je registrirano za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, a radi osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, održavanja objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, te poduzimanja odgovarajućih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša i obavljanja drugih poslova.

Predmet poslovanja Društva je:

– opskrba pitkom vodom

– linijski i slobodni prijevoz putnika u unutrašnjem i javnom cestovnom prijevozu

– održavanje čistoće

– odlaganje komunalnog otpada

– održavanje javnih površina

– održavanje nerazvrstanih cesta

– tržnica na malo

– održavanje groblja i prijevoz pokojnika

– obavljanje dimnjačarskih poslova

– javna rasvjeta

– građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem

– kupnja i prodaja roba na domaćem i inozemnom tržištu

– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

– naplata naknada za parkiranje

– privez i odvoz brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata

Dana 11. Srpnja 2011. godine pri Trgovačkom sudu u Rijeci Društvo je proširilo registraciju svojih djelatnosti:

-izvođenje pripremnih radova, zemljanih radova, radova na visini, radova na izradi građevinskih konstrukcija,

građevinsko – instalaterskih radova, građevinsko – završnih radova, radova na ugradnji građevinskih proizvoda,

ugradnji postrojenja i opreme

– izvođenje svih vrsta elektroinstalacijskih radova

– poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta

– poslovi održavanja javnih cesta

– prijevoz za vlastite potrebe

– upravljanje i održavanje športskom građevinom

– skupljanje otpada za potrebe drugih

– posredovanje u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih

– poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

– djelatnost uređenja i održavanja krajolika

– proizvodnja toplinske energije

– distribucija toplinske energije

– opskrba toplinskom energijom

– stručni poslovi zaštite okoliša

– iznajmljivanje automobila, ostalih prijevoznih sredstava, ostalih strojeva i opreme, sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

– pogrebne djelatnosti i djelatnosti pogrebne službe

– upravljanje grobljima

– rezanje, obrada i oblikovanje kamena

– cvjećarsko aranžerski poslovi