Obavijest o odabiru kandidata na javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju provedenog javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Gradskom komunalnom društvu Dobra d.o.o., na radno mjesto – komunalni radnik II, objavljenog na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. svibnja 2024. godine i na stranicama Gradskog komunalnog društva Dobra d.o.o. 28. svibnja 2024. godine, odabran je kandidat Sanjin Anić.