ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – NABAVA MINIBUSA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.09.2016. godine pod brojem 2016/S 002-0021560.

Detaljnije pod objave nabava.