Održavanje groblja

 

Održavanje groblja podrazumijeva sljedeće radnje:

 • uređenje zelenih površina (sadnja, košnja u sezoni)
 • pješačkih staza
 • čišćenje i odvoz skupljenog otpada (biootpad, plastika)
 • održavanje instalacija (voda, struja)
 • održavanje objekata oborinske odvodnje
 • građevinsko održavanje
 • održavanje objekata na groblju (mrtvačnica)
 • održavanje spomenika

Pod našom Upravom su sljedeća groblja:

 • groblje Bakar
 • groblje Kukuljanovo
 • groblje Škrljevo
 • groblje Krasica
 • groblje Praputnjak
 • groblje Hreljin
 • groblje Zlobin

Upravljanje grobljima se temelji na Zakonu o grobljima i Odluci o načinu i uvjetima upravljanja i održavanja grobljima.