Održavanje javnih i zelenih površina

 

Javne i zelene površine su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku kao i za lokalnu samoupravu, te su u općoj upotrebi. Lokalna samouprava te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalnu djelatnost obvezne su pridržavati se sljedećih osnovnih načela:

 • osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
 • osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
 • poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša
Održavanje javnih i zelenih površina podrazumijeva slijedeće poslove:
 • košnja travnatih površina
 • osnivanje novih, te sanacija postojećih zelenih površina
 • održavanje šljunčanih i popločenih staza
 • sadnja i održavanje sezonskog cvijeća
 • održavanje parkovne opreme
 • održavanje dječjih igrališta
 • održavanje površina u zimskom periodu po potrebi
 • održavanje plaža u gradu Bakru
 • prigodna uređenja Grada
 • građevinski radovi na uređenju javnih površina

Površine koje se smatraju uređenim građevinskim zemljištem su: parkovi, uređeni travnjaci, cvjetnjaci, javna dječja igrališta, posude s cvijećem na javnim zgradama i površinama, spomenici, autobusne nadstrešnice, oglasne ploče.

Za održavanje javnih i zelenih površina, uz stalno zaposlene djelatnike, raspolažemo i s potrebnom mehanizacijom.

Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvjete. Mehanizacija i zaposleni intenzivno su raspoređeni na obavljanje raznolikih poslova.

Želja nam je i dalje poboljšavati kvalitetu života našim sugrađanima, te smo otvoreni za sve Vaše prijedloge i sugestije kako učiniti naš grad još ljepšim.

2015. GODINA

PROLJETNA SADNJA

UREĐENJE OTOKA KOD KOKSARE

SADNJA U PARKU BANJ

SADNJA NA NOB-U