Odvodnja atmosferskih voda

 

Odvodnja atmosferskih voda na području naselja obuhvaća:

  • redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i strojno – ručno čišćenje slivnika (2 puta godišnje – proljeće i jesen)
  • redovito održavanje slivnika u ostalim naseljima (čišćenje 2 puta godišnje – proljeće i jesen)
  • čišćenje spojnih kanala slivnika
  • čišćenje uličnih rešetki
  • redovito održavanje upojnih bunara
  • čišćenje otvorenih kanala za odvodnju oborinske vode (čišćenje 2 puta godišnje – proljeće i jesen)
  • čišćenje kolnika na slivnim područjima oko slivnika i rešetki