Plan nabave

PLAN NABAVE 2024. GODINA

PLAN NABAVE 2024. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2023. GODINA

PLAN NABAVE 2023. GODINA (PDF)

I. izmjena plana nabave

II. izmjena plana nabave

III. izmjena plana nabave

 

PLAN NABAVE 2022. GODINA

PLAN NABAVE 2022. GODINA (PDF)

I. izmjene Plana nabave za 2022 godinu

II. Izmjene Plana nabave za 2022. godinu

PLAN NABAVE 2021. GODINA

PLAN NABAVE 2021. GODINA (PDF)

1. DOPUNA PLANA NABAVE 2021. GODINA

1. DOPUNA PLANA NABAVE 2021. GODINA (PDF)

2. DOPUNA PLANA NABAVE 2021. GODINA

2. DOPUNA PLANA NABAVE 2021. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2020. GODINA

PLAN NABAVE 2020. GODINA (PDF)

1. DOPUNA PLANA NABAVE 2020. GODINA

1. DOPUNA PLANA NABAVE 2020. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2019. GODINA

PLAN NABAVE 2019. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2018. GODINA

PLAN NABAVE 2018.GODINA (PDF)

I izmjena plana nabave za 2018

PLAN NABAVE 2017. GODINA

PLAN NABAVE 2017. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2016. GODINA

PLAN NABAVE 2016. GODINA (PDF)

1. DOPUNA I IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU (PDF)

PLAN NABAVE 2015. GODINA

PLAN NABAVE 2015. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2014. GODINA

PLAN NABAVE 2014. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2013. GODINA

PLAN NABAVE 2013. GODINA (PDF)

PLAN NABAVE 2o12. GODINA

PLAN NABAVE 2012. GODINA (PDF)

Izmjena plana nabave za 2012. godinu (PDF)