PRAVILNIK o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Gradsko komunalno društvo DOBRA d.o.o. Kukuljanovo, OIB: 03477896677,  (u daljnjem tekstu GKD DOBRA d.o.o.) ovim dokumentom Vas informira o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju, o svrsi obrade, kome mogu biti dostupni ili dostavljeni i koja su Vaša prava u svezi osobnih podataka.

 Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Temeljem primjenjive regulative o zaštiti osobnih podataka, odnosno Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Opće uredbe (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka, voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja određuje i kontrolira svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku. U tom smislu GKD DOBRA d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i kao takav odgovoran je za njihovu obradu.

Koji osobni podaci se prikupljaju i obrađuju?

GKD DOBRA d.o.o. prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

 • osnovni osobni podaci (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, spol, datum rođenja, državljanstvo i slično)
 • kontakt podaci (dopisna adresa, telefon, e-mail i slično)
 • podaci vezani uz isplate (broj bankovnog računa za isplatu, općina/grad oporezivanja)

U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza.

Koji je zakonski temelj za prikupljanje, obradu i korištenje vaših osobnih podatka?

GKD DOBRA d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke:

 • radi poštivanja zakonskih obveza (Opća Uredba (EU)2016/679 o zaštiti osobnih podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o radu, Zakon o računovodstvu, Zakon o obveznim odnosima i sl.)
 • za potrebe legitimnih interesa GKD DOBRA d.o.o.(interne analize, izvještavanja i sl.)

Tko ima pristup vašim osobnim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje Vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup vašim podacima mogu imati :

 • državna tijela sukladno zakonskim obvezama (primjerice Ministarstvo financija, HZMO, HZZO, pravosudna i druga državna tijela)

Ako je to radi ispunjenja određene svrhe nužno, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni slijedećim osobama:

 • konzultanti i poslovni suradnici,
 • ovlašteni revizori,
 • opunomoćeni odvjetnički uredi.

Osobne podatke možemo prenositi i radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući nadležna tijela uključena u rješavanje vaše pritužbe.

Gdje će se obrađivati moji osobni podaci?

Vaši podaci se obrađuju unutar Republike Hrvatske, Vaše osobne podatke nećemo dostavljati osobama koje ih nisu ovlaštene obrađivati, niti prenositi u treće zemlje.

Koja su Vaša prava povezana s osobnim podacima?

Kada je to dozvoljeno primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo na:

 • pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade,  o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni ,
 • ispravak ili ažuriranje Vaših podataka, kako bi uvijek bili točni,
 • brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani ,
 • ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim slučajevima,
 • prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade,
 • ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr)

Vaša prava možete ostvariti na način da nas kontaktirate prema uputi u točki 9., navodeći svoje ime, adresu elektronske pošte i razlog vašeg zahtjeva ili putem obrasca Zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika na pristup podacima i informacijama dostupnog u našim prostorijama koji ćemo Vam na Vaš zahtjev poslati, ili obrasca Zahtjeva za zaštitu prava dostupnog na: https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Obvezni smo čuvati Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju se prikupljaju podaci ili za ispunjavanje zakonskih obveza.

Kako nas možete kontaktirati?

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona i/ili email i/ili adresu kako slijedi:

GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOBRA d.o.o. Kukuljanovo,  Kukuljanovo 182/2

e-mail: komunalno@gkd-dobra.hr

Kontakt telefon: +38551 761 144

Službenik za zaštitu osobnih podataka:  Kristina Blažan

Ovaj dokument ažuriran je dana 23.05. 2022. godine.